Remont wschdniej części elewacji kościoła

rk7 rk6 rk5 rk4 rk3 rk2
rk1 nez3 nez2 nez1